Eğitim Posts

Eğitimin Dijitalleştirilmesi

Günümüzde insanların istedikleri yerden ve zamanda istedikleri bilgilere ulaşma arzusu yadsınamaz bir gerçektir. İşletmelerde eğitimin dijitalleştirilmesi de bu ihtiyacın bir yansıması olarak, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak zaman kısıdı olmaksızın ve mekândan bağımsız bir şekilde çalışanların eğitim almalarını sağlayan sistemler bütünüdür.

Eğitim Etkinliğinin Ölçümlemesi

Eğitim etkinliğinin ölçülmesi, eğitim yönetim sisteminin en zor aşamasıdır. Zorluk, etkinlik ölçümünün bir kişi tarafından ve bir anda yapılmasının mümkün olmaması, bölümler arasında ciddi işbirliği, sistemsel veri analizi ve etkinlik planlamasının eğitim sistemi kurulma aşamasından itibaren incelikle tasarlanması gerekliliğinden kaynaklanır. Eğitim etkinliğinin ölçümünde görev yapacak kişilerin sistemde tanımlanması, değerleme yöntemleri ve değerlendirme hataları üzerine eğitimler almış olması ve eğitimlerin devamlılığının sistem üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Literatürde en çok kullanılan karma modelleme Kirkpatrick ve Phillips modeline göre eğitim etkinliğini 5 aşamada ölçebiliriz.

Dijital Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını

Dijital eğitimin kökenlerine bakıldığında ilk karşımıza çıkan uygulamanın 1920’lerin başlarında  Sidney Pressey  tarafından icat edilen  “Testing Machine”  olduğu görülüyor. Evet/Hayır cevaplı sorular gösteren makine, doğru yanıt verilmesi durumunda şeker sunma prensibi ile çalışmaktaydı. Eğitimde sınav ve ödüllendirme kavramının makineleşmiş ilk hali buydu.  B.F. Skinner  bu fikri geliştirerek “Teaching Machine” adlı aygıtı icat ettiğinde 1950’lere gelinmişti.

Dijital Eğitim Araçları

Dijital eğitim araçları nelerdir?

Araçlar olarak masa üstü (bilgisayar/projeksiyon), mobil (telefon, akıllı telefon, elde taşınan oyun konsolları), taşınabilir (laptop/netbook), simülatör, giyilebilir (gözlük, saat) gruplandırma yapılabilir. Aşina olduğumuz kavramları bir tarafa bırakarak yalnızca  giyilebilir teknoloji’nin eğitimde kullanılmasını inceleyeceğim.

Eğitim İhtiyacı Belirlenmesi

Eğitim ihtiyacı belirlenmesi, bir kuruluş bünyesindeki çalışanların mevcut bilgi, yetkinlik ve becerileri ile ulaşılması daha önceden belirlenmiş olan hedefler ile arasındaki farkın kapatılması için yapılması gerekli olan faaliyetlerdir. Ancak eğitim ihtiyacı, devinim içinde bir yapı olduğundan anlık değişimlere de açıktır. Bu nedenle eğitim ihtiyacı belirlenmesinde sürekli analiz yapılması zorunludur.