Özgeçmiş Hataları: Sıkça Yapılan Bilinçli Yanlışlar

Ülkemizde daha çok “referans araştırması” altında yapılsa da “özgeçmiş doğrulama” işe alım sürecinin önemli aşamalarındandır. Çünkü iş arama sürecinin sancılı bir dönem olduğu su götürmez bir gerçek ve kişiler motivasyonun zaman zaman düştüğü, iç hesaplaşmaların, belirsizliklerin ve “keşke”lerin yükselişte olduğu bu zaman zarfında bilinçaltından gelen dürtüler ile öz geçmişlerinde bazı hataları yapmaya meylederler.

Sıklıkla gördüğüm hatalar:

1. Doğru olmayan tarihler:

İki iş arasında geçen sürenin uzamasının işe alımcının gözünde olumsuz değerlendirildiği düşünülmektedir. Bu nedenle işe başlama tarihlerini öne, işi bırakma tarihlerini ileriye alma en fazla yapılan hatalardandır. Oysaki sürenin iki, üç ay daha uzun olması eski işyerinizden alınan doğru bilgilerle ortaya çıkan yalanınızdan çok daha az etkilidir. Görüşme sırasında iki iş arasındaki süreyi “kendime dinlenmek için süre vermek istedim, tatil yaptım, idealimdeki işi arıyordum, kişisel gelişimime zaman ayırdım” şeklinde açıklamak çok daha iyidir. Mezuniyet tarihleri de manipülasyona açıktır. Oysaki 4 yıllık Lisans eğitiminizi 5 yılda bitirmiş olmanız ya da yüksek lisansı 3 senede tamamlamanız çok büyük önem taşımaz

2. Doğru olmayan dereceler/sertifikalar:

Sahte mezuniyet dereceleri de aynı doğru olmayan tarihler gibi getirisi düşük, riski yüksek olan oynamalardandır. Alınmamış sertifikalar, hiç katılım gösterilmemiş etkinlikler/projeler de sıklıkla başvurulan hatalardan biridir. Bu konuları ne ise olduğu gibi bırakmak en iyisi. Ezkaza yazmış olduğunuz sertifika programına ya da etkinliğe katılmış bir işe alımcı ile karşılaşabilir ve hiç bilinmeyen sorulara muhatap kalınabilir.

3. Doğru olmayan unvanlar:

Asistan pozisyonunu uzman, uzman pozisyonlarını da şef/müdür yardımcısı gibi göstermek referans araştırmalarında kolaylıkla tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma süre içinde alınan terfilerde de tarihsel bölümleme yapmak önemlidir. Çalışma süresinde 2 yılını uzman yardımcısı, geri kalan 3 yılını uzman olarak çalışmış olan birisinin 5 yılın tamamını uzman olarak yazmaması beklenir.

4. Doğru olmayan maaş/yan haklar:

Genellikle mülakat sırasında ya da şirketin doldurttuğu iş başvuru formunda daha önce çalışılan yerlerde alınan maaşlar ve yan haklar sorulmaktadır. Şişirilmiş maaş ve verilmemiş yan hakları yazmamak en doğrusu. Çünkü sigorta dökümleri, istenen son maaş bordrosu gibi belgeler ile bu hata kolaylıkla ortaya çıkacaktır.

5. Doğru olmayan yabancı dil seviyesi:

Ülkemizde sayılı okullar dışında nasıl bir yabancı dil eğitimi verildiği ayan beyan ortada. Ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi veren okulda okumamış, yurt dışı tecrübesi/uluslararası şirket deneyimi olmayan ya da uzun süreli kurs/pratik almamış bir adayın, doğum yeri ülkemiz ise yabancı dil seviyesinin “ileri” olması çok beklenen bir durum değildir. Bu durum iş görüşmesinin öncesinde yapılacak testte ya da  “Let’s continue in English” anında ortaya çıkması muhtemeldir. İşe alımcıya düşen görev; görüşme sırasında çapraz sorular sormak, özgeçmişte yer alan bilgileri teyit etmek için referans kontrolünü devreye sokmak, barkod/kare kod doğrulaması yaptırmak, belgelerin elektronik imzalı/ıslak imzalı hallerini istetmek şeklinde özetlenebilir.

Son Söz: Yanıltıcı bilgi sadece size olan güveni sarsmayacak olası bir istihdam durumunda ortaya çıkması halinde ne zaman fark edilirse edilsin işverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkı da verecektir  (4857 sayılı İş K. 25/II-a).